JARGEN GROUP

obchodník s nemovitostmi

JARGEN GROUP pracuje s velmi širokým portfóliem realit. Obvzláště disponuje rozsáhlou velmi zajímavou nabídkou hotelů v Praze a v oblasti lázeňského trojůhelniku Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. K dispozici je i několik developerských projektů,rezidencí, firem i luxusních bytů ve VIP zónách v historických centrech. Ostatně Karlovy Vary jsou sídlem této firmy. Proto se na místním trhu velmi dobře orientuje a tuto znalost využívá jako investiční scout. Svým klientům zprostředkováváme projekční a stavební činnost, rekonstrukce i návrhy a realizace interiérového designu. Také zařizujeme služby související se správou a provozem objektů jako je úklid, ostraha, pojištěni a home management.

Protože většina našich klientů jsou cizinci, zajišťujeme pro ně i právní servis, pomoc při získávání víz, povolení k pobytu, zakládání firem a zastoupení na jednáních komdominia na základě plné moci.

Prodej Zámku Stružná

Popis nemovitosti:

 

Nebízíme k prodeji Zámek Stružná v obci Stružná nedaleko Karlových Varů. Zámek je architektonickou památkou a typem se řadí  mezi panská sídla. Vznikl přibližně před rokem 1598.

 

Zámek je pozdněrenesanční, barokně a pseudorenesančně přestavěný. Původní architekt není známý, stavebníkem byl Linhart Colonna z Felsu.

 

Cena: 5.300.000 eur

 

 Reprezentativní, umělecky hodnotně vybavené západní křídlo zámku, kryté plechovou sedlovou střechou, je v jihozápadním nároží doplněno mohutnou hranolovou věží s otevřeným arkádovým ochozem s vyhlídkovou galerií pod mohutnou plechovou zprohýbanou valbovou střechou, završenou osmibokou sloupkovou lucernou. V ose západního průčelí traktu je situován mohutný zdobený rizalit s uměleckým portálem se sloupovou lodžií, vynášející balkón se vstupem do místností v patře, zdobeným sloupovým portálem s pískovcovým reliéfním aliančním znakem Černín-Morzinů. Rizalit je završen mohutným stupňovaným volutovým štítem s nikami pro umístění plastik. Na průčelí bývaly osazeny údajně reliéfy od J. Maudra. Před rizalitem se nachází rozlehlá dvoustupňová terasa s širokým kamenným schodištěm, otevírající se do zámeckého parku. Na spodní terase se širokým příjezdem, ohraničená honosnou balustrádou, je umístěna velká pískovcová kašna na půdorysu čtyřlístku, doplněná původně vodotryskem.

 

Krytý vstup v rizalitu vede do velké honosné vstupní haly v přízemí. V jihozápadním nároží přízemí je v prostoru v podvěží situována pseudogotická zámecká kaple Povýšení sv. Kříže z roku 1841 s úzkými hrotitými okny, zesílená vnějšími bosovanými opěrnými pilíři. Ve středu prvního patra západního traktu býval situován okázalý slavnostní sál s vysokými okny, vedoucími na balkon. Na sál navazovaly další reprezentativní pokoje.

 

Východní křídlo zámku se štíhlou šestibokou věží, završenou jehlancovou střechou, v severovýchodním nároží, je kryté novou břidlicovou sedlovou střechou. Východní trakt je zdoben pseudorenesanční psaníčkovou fasádou a vlysy s výjevy z lovů a ze života zvěře. V západním průčelí traktu je situován vstupní portál s černínským znakem. Ve východním křídle bývaly situovány ubytovací pokoje, jídelna, ložnice a koupelny. V severním křídle byly umístěny pokoje zaměstnanců a provozní místnosti, v přízemí byla situována zámecká kuchyně. Uprostřed vnitřního zámeckého nádvoří bývala umístěna pseudorenesanční kašna, zdobená plastikou Neptuna v nadživotní velikosti, nesenou medvědy.

 

Všechny místnosti zámku bývaly původně okázale vybavené hodnotným mobiliářem, obrazy, portréty bývalých majitelů, míšeňským porcelánem. Plochostropé místnosti jsou zdobeny bohatými štukovými zrcadly, některé stěny místností jsou opatřeny ušlechtilým dřevěným vykládáním, řezbami, či tapetami z těžké hedvábné tkaniny. Široká schodiště byly zdobeny loveckými trofejemi, brněním a zbraněmi.

 

Od jihu je k zámku vedena široká příjezdová cesta od bývalé říšské silnice z Karlových Varů do Prahy, lemovaná alejí a opatřená umělecky zdobenou kovanou bránou. Kolem zámku se rozkládá rozsáhlý anglický zámecký park se vzácnými stromy a několika rybníky.

 

 • 29275--resizecrop-c800x600
 • strun 3
 • strun10
 • strun11
 • strun12
 • strun4
 • strun5
 • strun6
 • strun7
 • strun8
 • strun9
 • stun
 • stun2