JARGEN GROUP

obchodník s nemovitostmi

JARGEN GROUP pracuje s velmi širokým portfóliem realit. Obvzláště disponuje rozsáhlou velmi zajímavou nabídkou hotelů v Praze a v oblasti lázeňského trojůhelniku Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. K dispozici je i několik developerských projektů,rezidencí, firem i luxusních bytů ve VIP zónách v historických centrech. Ostatně Karlovy Vary jsou sídlem této firmy. Proto se na místním trhu velmi dobře orientuje a tuto znalost využívá jako investiční scout. Svým klientům zprostředkováváme projekční a stavební činnost, rekonstrukce i návrhy a realizace interiérového designu. Také zařizujeme služby související se správou a provozem objektů jako je úklid, ostraha, pojištěni a home management.

Protože většina našich klientů jsou cizinci, zajišťujeme pro ně i právní servis, pomoc při získávání víz, povolení k pobytu, zakládání firem a zastoupení na jednáních komdominia na základě plné moci.

Prodej pozemku, lázeňská zóna Karlovy Vary

Popis nemovitosti:

 

Lokalita: Poděbradská, Karlovy Vary 

Jedná se o lukrativní pozemek  v ul. Poděbradská, který se nachází nad hotely v ulici Sadová ve vnitřním lázeňském území s územním rozhodnutím pro výstavbu vilového bytového domu. Navržený objekt je vilového charakteru o zastavěné ploše cca 472m2, jedná se o dispoziční a kontrukční dvoutrakt o 5 podlažích, přičemž 2 spodní podlaží jsou ze severní strany zapuštěné do svahu.

 

Cena: 20.900.000,-Kč včetně projektu                                                                                                                                                                                                     

Vstup do objektu je situován ze západní strany a při tomto průčelí je navrženo schodiště s výtahem. Obytné místnosti jsou situovány na jižní průčelí a v zapuštěné části domu jsou řešeny prostory koupelen a šaten. V nadzemní časti dvou podlaří směrem severním jsou dětské pokoje. Střecha je tvořena pochozí terasou, kde je navržena pergola. Garážová část domu je plně zapuštěna v terénu  bude opatřena zelenou střechou s vegetací. Bude obsahovat 6 standartních stání pro osobní automobil. Součástí stavby je oplocení s vjezdem a nezbytné zpevněné plochy vjezdu o zastavěné ploše cca 145 m2. Stavba bude napojena na vodovodní řad v Poděbradské ulici, kanalizace zaústěna napojením na veřejný kanalizační řad vedený pod terénním schodištěm do ulice Sadová.
Řešení tepelného zdroje bude bude formou vlastní plynové kotelny. Toto řešení vyplývá z nemožnosti realizace napojení stavby na potrubí CZT vedené v Sadové ulici. Napojení na plynovou distribuční soustavu bude řešeno samostatnou plynovodní přípojkou plynovodu v Poděbradské ulici, dále do místní komunikaci směrem k viladomu.
Napojení na elektrickou energii bude řešeno ze stávající distribuční soustavy ČEZ.
Orientační údaje stavby:
a) základní údaje o kapacitě stavby:
Zastavěná plocha                             472m2
Podlahová plocha bytů                        798m2
Plocha teras a balkonů                       254m2
Plocha garáže - 6 stání(12 stání-kolíbky)    216m2  
Obestavěný prostor viladomu                 4720m2
Obestavěný prostor garáže                   1055m2
Komunikace+chodník                           145m2
b) jednotlivé byty - bilance
1.P.P.   Plocha bytu 3+kk     116,70m2
1.N.P.   Plocha bytu 4+kk     190,50m2+balkony   5,35m2
2.N.P.   Plocha bytu 4+kk     190,50m2+balkony  13,00m2
3.N.P.   Plocha bytu 4+kk     152,00m2+balkony  38,10m2  
4.N.P.   Plocha bytu 4+kk     147,80m2+balkony  38,30m2

 

Další informace ve společnosti Jargen Group

  • filename_488575
  • filename_488576
  • filename_488577
  • filename_488578
  • filename_488579